Oh My Mama! 2016 November 01

Oh My Mama! November 01 2016

SHOW DESCRIPTION: Ang Oh, My Mama! ay ang kuwento ni Maricel, isang dalagang lumaki sa paniniwalang totoong ama niya si Gordon, ang matalik na kaibigan ng kanyang inang si Julia. Isang araw, mahahanap niya ang kanyang birth certificate at matutuklasang isang Robert Reyes ang kanyang tunay na ama.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5